26. ULUSLARARASI BİLİMSEL KONGRE VE SERGİSİ

ONLINE BİLDİRİ GÖNDERİMİ İÇİN TIKLAYINIZ

TAM METİN SON GÖNDERİM TARİHİ: 29 Kasım 2019
ÖDÜL BAŞVURU SON TARİHİ: 1 Kasım 2019

SÖZLÜ SUNUM ve POSTER KABUL KOŞULLARI

1.Sözlü Sunum / Poster sunumu için son özet gönderme tarihi: 11 Ekim 2019

2. Sözlü Sunum/Poster sunumu  başvuruları web sitemiz üzerinden yapılacaktır.

3. Sözlü Sunum/Poster sunum özetleri, Türkçe ve İngilizce olarak iki ayrı seferde www.izdokongreleri.org web sitesi üzerinden gönderilmelidir. Faks, fotokopi ve e-posta yoluyla gönderilen kopyalar dikkate alınmayacaktır.

4. Yalnızca araştırma özetleri sözlü bildiri olarak gönderilebilir. Poster bildiri olarak ise hem araştırma hem de olgu sunumu özetleri gönderilebilir. Derleme özetleri kesinlikle kabul edilmeyecektir.

5. Hazırlanan sözlü sunum / poster özetinde araştırma veya olgu sunumu için "Amaç / Aim", "Gereçler ve Yöntemler / Materials and Methods", ya da "Olgu Tanımlanması /Case Description", "Bulgular / Results" "Sonuç / Conclusion" başlıkları yer almalıdır.

6. Sözlü Sunum / Poster sunumları daha önce hiçbir yerde basılmamış ve sunulmamış olmalıdır.

7. Sözlü Sunumu / Poster Sunumu yapacak kişilerin kongreye katılımı zorunludur. Aksi halde Sözlü veya Poster sunum başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. Yukarıda belirtilen kurallara uygun olarak gönderilmeyen sözlü sunumlar / posterler değerlendirme dışı bırakılacaktır. Kongre ücret iadesi yapılmayacaktır.

8. Özet başlığının kısa, anlaşılır ve en fazla 12 kelimeden oluşacak şekilde belirlenmesi gerekmektedir.

9. Özet içinde kısaltma kullanılması halinde, kısaltmanın açık adı ilk geçtiği yerde parantez içinde verilmelidir.

10. Özette çalışmanın amacı ve kullanılan yöntemler kısaca belirtilmeli, bulgular yeterli sayısal ayrıntıyla birlikte özetlenmeli ve sunulan bulgular çerçevesinde sonuç açıklanmalıdır.

11. Özetin tamamı, başlık adı, yazarın adı, soyadı hariç olmak üzere 300 kelimeyi geçmemelidir.

12. Posterler dikey olarak, JPG veya PDF formatında hazırlanmalıdır. Poster sunumları E-POSTER (Elektronik poster) olarak yapılacaktır. Kongre için herhangi bir basılı materyal getirmenize gerek yoktur.

13. Özetleri "Times New Roman" yazı tipi ile 12 punto, tek satır aralığı kullanılarak ve iki yana yaslanmış olarak yazılmalıdır.

14. Hem Türkçe hem İngilizce özette, poster sunum  / sözlü sunum başlığının alt satırlarında araştırmacıların isimleri (akademik ünvanları belirtilmeden) ve çalıştıkları kurumlar yazılmalıdır. Farklı kurumlarda çalışan araştırmacıların varlığında, kurum isimleri farklı rakamlarla kodlanıp, rakam araştırıcı isminin yanında üst simge olarak belirtilmelidir.

15. Sözlü Sunumların / Poster sunumların kabul yazıları kişilerin e-mail adreslerine gönderilecektir.

16. Posterler kongre boyunca dijital ekranlarda sergilenecektir.

17. Sözlü Sunumu / Poster sunumunu sunacak kişinin adının altı çizilerek belirtilmelidir. İsimler sadece ilk harf büyük olacak şekilde küçük harfle yazılmalıdır. Örn: Mehmet Küçük

18. Sözlü sunumlar ise 9 Kasım 2019 Cumartesi günü saat 09:00 -17:00 saatleri arasında yapılacaktır.

19. Her katılımcı kongrede, kendisinin sunucu olduğu 1 adet Sözlü sunum ve 1 adet Poster sunumu olmak üzere en fazla 2 adet bilimsel çalışma ile katılabilir. Ancak, kendisinin de yazarlarından olduğu birden fazla çalışmada yer alabilir.

20. Bilimsel Kurul, bildirileri sözlü veya poster sunum olarak değiştirme ve karar verme hakkına sahiptir.

21. Özet gönderimi sırasında tablo veya figür kullanılamaz.

22. Yazarlar bildiri özetlerini kongre bilimsel komitesine gönderdiklerinde bildirilerinin kongre kitabında basılmasını kabul etmiş sayılırlar.

23. Sözlü Sunum/ Poster jürisinin değerlendirmesi sonucunda 1. 2. ve 3. lük ödülü kazanan sözlü sunum / poster sahiplerine ve vaka türündeki posterlerin arasından en iyi olgu sunumu ödülleri gala yemeğinde takdim edilecektir. Tüm sözlü sunum/ poster sahiplerinin galada bulunması gerekmektedir. 

24. Bildiriniz poster olarak kabul edildikten ve bildiri gönderimi kapandıktan sonra, tarafınıza SMS ile bilgilendirilme yapılacak ve e-poster yükleme prosedürleri  gönderilecektir. Ayrıca site üzerinden de bilgilendirme yapılacaktır.

25.Sözel bildiri olarak kabul edilen bildiriler, isteğe bağlı olarak tam metin olarak da katılım sağlayabileceklerdir. Tam metin olarak gönderilen bildiriler ise pdf olarak kongre web sayfasında tam metin bildiri kitabında yayınlanacaktır.

Tam Metin Bildiri Hazırlama ve Yükleme Kuralları

TAM METİN ŞABLONU İÇİN TIKLAYINIZ

· Metin hazırlanırken 12 punto, Times New Roman yazı tipinde, 1,5 satır aralıklı ve iki yana yaslı olmalıdır. 

· Kongre bildiri kitabında yayınlanmak üzere kabul edilen sözel bildirilere ait tam metinler örnek tam metin şablonuna göre hazırlanmalıdır. En az 1000, en fazla 1500 (Özet, Abstract ve Kaynaklar hariç) kelime olacak şekilde Türkçe  basılacaktır.

· Şablona uygun hazırlanmayan tam metinlere tam metin kitabında yer verilmeyecektir.

· Tam metin bildiriler en az iki hakem tarafından değerlendirilecektir.

· Tam metinler özet giriş ekranından sisteme yüklenmektedir. Daha önce özet yüklediyseniz mailinize gönderilmiş linkten giriş yapıp yükleme yapabilirsiniz.

Bu maddelerden herhangi birine uymayan bildiri özeti, içeriğine bakılmaksızın değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Gönderim esnasında teknik destek ya da sorularınız için 0232 446 06 10 numaralı telefondan iletişime geçebilirsiniz

GÖNDERİMİ İÇİN TIKLAYINIZ